Selvmordstanker og selvmord

Når du opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

Mann ser utover byen

Illustrasjon: Mostphotos/Rbnrob

Årsakene til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatte. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Det finnes mange steder å få hjelp og god behandling. Å snakke med noen kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen.

Her får du hjelp hvis du har selvmordstanker

Akutte situasjoner

Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte fastlegekontoret du tilhører. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116117.

Lokal legevakt

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117.

På legevakten får du kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvorlighet og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt 116117 er åpen døgnet rundt.

Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite.

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp

På kommunens nettsider finner du kontaktinformasjon til tjenestene.

Noen ganger kan det være behov for å få bistand fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen og kommunens psykolog kan henvise deg til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Frivillige organisasjoner

I tillegg til det offentlige hjelpeapparatet finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har selvmordstanker. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper.

Hjelpetelefoner:

Organisasjoner:

Hva kan du selv gjøre?

Hvis du får tanker om å ta ditt eget liv, er det bra å ha tenkt igjennom på forhånd hva du selv kan gjøre for å lette situasjonen. Lag deg en krise-/sikkerhetsplan som du kan ta fram hvis du trenger den. Tenk igjennom og skriv ned hva som kan hjelpe deg for å unngå å handle ved selvmordstanker:

 • faresignaler som for eksempel tanker, følelser og atferd du bør være oppmerksom på
 • tidlige tegn på krise og faktorer som øker risiko for selvmordsatferd
 • hjelp du kan få fra familie, venner og øvrig nettverk
 • kontaktinformasjon til tjenester og personer du ønsker å involvere når tegn eller symptomer oppstår og hvordan du skal ta kontakt
 • hvordan du ønsker å bli møtt og hva du mener er virksom hjelp og behandling

Ansatte i helsetjenesten kan hjelpe deg å utarbeide en krise-/sikkerhetsplan. I denne filmen viser vi hvordan helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage en slik sikkerhetsplan.

Hvis du er bekymret for noen

Mange som er i en krise orker ikke, eller vet ikke, hvor de skal henvende seg. Enkelte har det så vanskelig at de ikke er i stand til å hjelpe seg selv. Da er det viktig at de som er i nærheten tar initiativ og snakker med vedkommende. Det å spørre noen om de har tanker om å ta sitt eget liv vil ikke gjøre det vanskeligere, det kan tvert imot bidra til å redde liv.

Vivat selvmordsforebygging har laget undervisningsfilmen «Spørre om selvmord» (vivatselvmordsforebygging.net). Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe en person til å ta kontakt med hjelpeapparatet.

Hvilke tegn kan du se etter?

 • symptomer på psykisk lidelse, særlig depresjon (tristhet, håpløshetsfølelse)
 • sterk angst, rastløshet og/eller indre uro
 • snakker om å dø eller om selvmord
 • sosial tilbaketrekning
 • økende bruk av rusmidler
 • tidligere selvmordsforsøk

Hendelser som kan gi økt risiko for selvmord

 • tap eller brudd i nær relasjon
 • andre tap eller negative livshendelser (jobb, utdannelse, økonomi)
 • utsatt for vold eller psykiske traumer
 • nylig fått diagnostisert alvorlig kroppslig sykdom
 • sosialt isolert

Hvem kan du kontakte for råd og veiledning?

Flere kommunale tjenester kan gi råd og veiledning hvis du er bekymret for om noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv. Du kan kontakte:

 • fastlege (dagtid)
 • legevakt tlf. 116117 (ettermiddag/kveld/natt)
 • skolehelsetjenesten
 • helsestasjon for ungdom
 • psykisk helse- og rustjeneste, inkl. psykolog
 • «Rask psykisk helsehjelp» (i noen kommuner)
 • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenestene
 • psykososialt kriseteam

På kommunens nettsider finner du kontaktinformasjon til tjenestene.

Mange frivillige organisasjoner tilbyr støtte, informasjon og hjelp til mennesker som har selvmordstanker. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper

Hjelpetelefoner:

Organisasjoner:

Hvordan snakke om selvmord med barn og unge?

Det anbefales at man er åpen om selvmord, også med barn og unge. Det er viktig å fortelle om det som har skjedd på en måte som er forståelig og sannferdig tilpasset barnets alder og modenhet. Dette bør gjøres så snart som mulig etter at selvmordet fant sted.

Det finnes ingen oppskrift, men Klinikk for krisepsykologi har utarbeidet en artikkel om tema.

Informasjon fra Klinikk for krisepsykologi

Mer informasjon

Kompetansemiljø

Vi har flere miljøer med høy kompetanse om selvmord og forebygging av selvmord. Disse har nettsider og forskningsbasert informasjon som du kan lese om her: