Thông dịch viên trong dịch vụ y tế

Bạn sẽ nhận được thông tin về sức khỏe của bạn, bệnh tình và cách điều trị bằng ngôn ngữ bạn có thể hiểu. Nếu bạn gặp khó trong việc hiểu và nói tiếng Na-uy, bạn có quyền đòi hỏi một thông dịch viên dịch theo ngôn ngữ mà bạn muốn.

Ai được quyền có thông dịch viên?

Nếu bạn không hiểu những điều được đề cập và không thể nói ra những nhu cầu của bạn, bạn có quyền yêu cầu thông dịch viên trong ngôn ngữ mà bạn muốn. Bạn cũng có quyền yêu cầu thông dịch viên ngay khi bạn có thể dùng tiếng Na-uy hằng ngày.

Ai đặt thông dịch viên?

Dịch vụ sức khỏe có nghĩa vụ đặt một thông dịch viên có chuyên môn.

Không dễ dàng để tiên liệu có cần thiết đặt thông dịch viên hay không. Nhân viên y tế sẽ xem xét sự thiết thực về việc đặt thông dịch viên. Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết về nhu cầu cần thông dịch viên, ví dụ khi bạn muốn đặt giờ. Bạn cũng có thể liên hệ với dịch vụ y tế và yêu cầu đặt một thông dịch viên theo ngôn ngữ của bạn.

Việc sử dụng thông dịch trên màn hình hay điện thoại cũng là cách chọn lựa thay thể cho việc thông dịch viên có mặt trong phòng.

Bộ luật phiên dịch quy định rằng các cơ quan công cộng bắt buộc phải dùng một thông dịch chuyên môn.

Ai có thể làm thông dịch?

Người thông dịch viên phải là người được đào tạo chuyên môn trong ngành phiên dịch.

Không được phép dùng trẻ em làm thông dịch viên. Những người thân hoặc bất kỳ ai chưa được đào tạo trong chuyên môn trong phiên dịch không thể được dùng để thay thế thông dịch viên có chuyên môn.

Bạn cần biết gì khi yêu cầu thông dịch viên?

Điều quan trọng là bạn hãy nói với dịch vụ y tế chính xác ngôn ngữ bạn cần.

Khi đặt thông dịch viên trong cuộc trò chuyện, quan trọng là bạn cần có mặt đúng giờ. Nếu bạn không thể đến cuộc hẹn, bạn vẫn có thể hủy cuộc hẹn trước 24 giờ. Và bạn sẽ trả phí cho lịch hẹn nếu hủy sau giờ quy định. Càng phải lưu ý ghi nhớ điều này khi có đặt thông dịch.

Thông dịch viên là gì và công việc của thông dịch viên?

Thông dịch viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin, thông dịch viên không được phép chia sẻ những điều đã được đề cập trong cuộc trò chuyện.

Thông dịch viên chỉ dịch chính xác những gì khách hàng nói, không thêm bất cứ lời khuyên hay quan điểm cá nhân nào. Thông dịch viên phải trung lập và không đứng về bên nào.

Là một bệnh nhân, bạn sẽ nói chuyện trực tiếp với chuyên gia y tế. Tất cả câu hỏi sẽ được đặt trực tiếp cho chuyên gia y tế, không hỏi thông dịch viên.

Ai sẽ trả phí thông dịch

Là bệnh nhân của dịch vụ y tế, việc dùng thông dịch là miễn phí. Ngoại trừ việc bạn đến nha sĩ, bạn sẽ trả phí cho việc điều trị của mình. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ trả phí cho thông dịch viên.

Bạn có thể khiếu nại

Nếu bạn không có thông dịch, trong khi bạn thấy mình đang có cần thông dịch, bạn có thể gửi khiếu nại đến cơ sở nơi bạn đang điều trị. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại đến cơ quan hành chính của chính phủ tại tỉnh của bạn. Ban bảo vệ bệnh nhân và người tiêu dùng hoặc  Ban bảo vệ quyền bình đẳng và chống kỳ thị.

Nếu bạn không hài lòng về thông dịch viên, bạn có thể khiếu nại đến cơ sở nơi bạn đang điều trị.

Tolkeloven. 2021. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. av 2021-06-11 nr 79.

Content provided by Helsedirektoratet

Last updated Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022