Prevodilac u zdravstvenoj službi

Imate pravo primati informacije o svom zdravlju, bolesti i liječenju na jeziku koji razumijete. Ako imate poteškoća da razumijete i govorite norveški jezik, imate pravo na prevodioca na jeziku koji preferirate.

Ko ima pravo na prevodioca?

Ako ne razumijete šta se govori i ne možete da kažete šta Vam treba, imate pravo na prevodioca na jeziku koji preferirate. Možda imate pravo na prevodioca čak i ako svakodnevno govorite norveški.

Ko naručuje prevodioca?

Zdravstvena služba je odgovorna za naručivanje kvalifikovanog prevodioca.

Može biti teško znati da li je potreban prevodilac. Zdravstveno osoblje je ono koje uglavnom procjenjuje da li je prevodilac neophodan. Također možete reći da li smatrate da je potreban prevodilac, na primjer kada zakazujete termin. Također možete nazvati zdravstvenu službu i zamoliti ih da naruče prevodioca na Vašem jeziku.

Prevodioci na ekranu ili preko telefona ponekad mogu biti dobra alternativa prisustvu prevodioca u prostoriji.

Zakon o usmenim prevodiocima  navodi da su javna tijela dužna koristiti kvalifikovane prevodioce.

Ko može prevoditi?

Prevodilac mora biti osoba koja je obučena za tumača.

Djeca se ne smiju koristiti kao tumači. Drugi rođaci ili ljudi koji nemaju obuku za tumačenje također se ne bi trebali koristiti umjesto kvalifikovanog prevodioca.

Na šta morate paziti kada koristite prevodioca?

Važno je da zdravstvenoj službi tačno kažete koji jezik preferirate.

Kada je naručen prevodilac za razgovor, važno je da dođete u dogovoreno vrijeme. Ako ne možete doći u dogovoreno vrijeme, trebate otkazati najmanje 24 sata unaprijed. Ako ne, i dalje morate platiti konsultacije. Ovo je posebno važno zapamtiti kada se naruči prevodilac.

Šta je prevodilac i koje su dužnosti prevodioca?

Prevodilac ima dužnost čuvanja povjerljivosti i ne smije nikome drugome govoriti o onome što izlazi u prevedenom razgovoru.

Prevodilac mora prevesti samo ono što je rečeno, ne davati savjete ili dodavati svoja mišljenja. Prevodilac mora biti neutralan i ne zauzimati ničiju  stranu.

Kao pacijent, obraćate se zdravstvenom osoblju. Sva pitanja stoga moraju biti upućena zdravstvenom osoblju, a ne prevodiocu.

Ko plaća prevodioca?

Prevodilac je besplatan za Vas kao pacijenta u zdravstvenoj službi. Izuzetak je ako idete stomatologu i sami morate platiti stomatološki tretman. Onda morate platiti i prevodioca.

Možete se žaliti

Ako ne dobijete prevodioca,  iako mislite da Vam je potreban, možete se žaliti ustanovi u kojoj ste pacijent. Također se možete žaliti državnom administratoru u Vašoj županiji, Ombudsmenu za pacijente i korisnike ili Ombudsmenu za ravnopravnost i diskriminaciju (na norveškom).

Ako niste zadovoljni prevodiocem, možete se žaliti ustanovi u kojoj ste pacijent.

Tolkeloven. 2021. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. av 2021-06-11 nr 79.

Content provided by Helsedirektoratet

Last updated petak, 28. oktobar 2022.