Vertėjas žodžiu sveikatos priežiūroje

Informaciją apie savo sveikatą, ligą ir gydymą turite gauti jums suprantama kalba. Jei jums sunku suprasti ir kalbėti norvegiškai, turite teisę gauti vertėją jūsų pageidaujama kalba.

Kas turi teisę gauti vertėją?

Jei nesuprantate, kas sakoma, ir negalite pasakyti, ko jums reikia, turite teisę gauti vertėją jūsų pageidaujama kalba. Tokią teisę turite ir tuo atveju, jei kasdien kalbate norvegiškai.

Kas užsako vertėją?

Kvalifikuotą vertėją turi užsakyti medicinos įstaiga.

Kartais būna sunku suprasti, ar vertėjas reikalingas. Šį poreikį paprastai įvertina medicinos personalas. Galite ir patys pranešti, jei manote, kad reikalingas vertėjas, pvz., užsakydami vizitą pas gydytoją. Taip pat galite paskambinti į medicinos įstaigą ir paprašyti, kad būtų užsakytas vertėjas jūsų kalba.

Kartais nuotolinis vertimas per kompiuterį ar telefonu gali būti gera alternatyva tiesioginiam vertėjo dalyvavimui.

Pagal Vertimo paslaugų įstatymą, viešosios įstaigos privalo samdyti kvalifikuotus vertėjus.

Kas gali versti žodžiu?

Vertėjas turi būti įgijęs vertėjo žodžiu išsilavinimą.

Vaikai neturi būti pasitelkiami kaip vertėjai. Taip pat kvalifikuoto vertėjo nereikėtų bandyti pakeisti kitais artimaisiais ar asmenimis, neturinčiais vertėjo išsilavinimo.

Į ką atkreipti dėmesį, kai reikalingas vertėjas?

Medicinos įstaigai reikia tiksliai įvardyti pageidaujamą kalbą.

Kai pokalbiui yra užsakytas vertėjas, svarbu atvykti sutartu laiku. Jei negalite atvykti sutartu laiku, vizitą reikėtų atšaukti ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Priešingu atveju vis tiek turėsite sumokėti už konsultaciją. Ypač svarbu to nepamiršti, kai yra užsakytas vertėjas.

Kas yra vertėjas žodžiu ir kokios jo pareigos?

Vertėjas yra saistomas konfidencialumo įsipareigojimo ir niekam negali pasakoti apie tai, ką sužino verčiamo pokalbio metu.

Vertėjas privalo versti tik tai, kas yra sakoma, jis negali duoti patarimų ar įterpti savo nuomonę. Vertėjas turi būti neutralus ir nešališkas.

Pacientas atvyksta susitikti su medikais. Todėl visi klausimai turi būti skirti medikams, o ne vertėjui.

Kas apmoka vertėjo žodžiu paslaugas?

Sveikatos priežiūros sistemos pacientams vertėjo žodžiu paslaugos yra nemokamos. Tačiau jei einate pas odontologą ir patys mokate už dantų gydymą, turite apmokėti ir vertėjo paslaugas.

Galite pateikti skundą

Jei negaunate vertėjo žodžiu, nors, jūsų manymu, jums jo reikia, galite pateikti skundą įstaigai, kurios pacientas esate. Taip pat galite pateikti skundą savo apskrities viršininkui, Pacientų ir vartotojų teisių kontrolieriui (norvegiškai) arba Lygių galimybių kontrolieriui (norvegiškai).

Jei nesate patenkintas vertėju, galite pateikti skundą įstaigai, kurios pacientas esate.

Tolkeloven. 2021. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. av 2021-06-11 nr 79.

Turinį pateikė Helsedirektoratet

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. spalio 28 d., penktadienis