Hjelpemidler og medisinsk utstyr

Det er mulig å låne hjelpemidler til å leve et mest mulig selvstendig liv. Hjelpemidler for kortere perioder kan lånes av kommunen.