Helserettigheter når du bor eller studerer i utlandet

Skal du bo i utlandet midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om hvilke utgifter du kan få dekket hvis du får behov for helsetjenester.

Hva får du dekket ved opphold i utlandet?

Innholdet er levert av Helfo