Skadedyrbekjempelsesmidler

Skadedyrbekjempelsesmidler ​​inneholder ulike virkestoff, og gir derfor forskjellige symptomer ved forgiftning. Hvordan uhellet har skjedd har også noe å si for videre oppfølging. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Mann i verneutstyr som sprayer gulvlister med en slange koblet i en beholder.

Midler brukt til skadedyrbekjempelse kan variere mye. Kontakt derfor Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og vurdering.

Skadedyrbekjempelsesmidler

Skadedyrbekjempelsesmidler kan ​​inneholde ulike virkestoff som antikoagulerende stoffer, kolinesterasehemmere, pyretriner og pyretroider, løsemidler og andre tilsetningsstoffer, og kan være alt fra lite til svært giftige.

​Skadedyrbekjempels​esmidler representerer en forgiftningsrisiko ved uhell eller ved uforsiktig og uriktig bruk. Produkter til profesjonell bruk utgjør ofte en større forgiftningsfare enn produkter som er beregnet til bruk av privatpersoner.

Symptomer

Symptomer/kliniske tegn som kan oppstå ved en eksponering ovenfor slike produkter varierer fra produkt til produkt avhengig av virkestoffer/løsemiddel.​

Beha​ndling

Ved svelging​​​

  • Gi drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann
  • Ved vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege

Søl på hud​​

  • Skyll og v​ask huden godt

Innånding​​

  • Frisk luft og hvile
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Skadedyrbekjempelsesmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/midler-til-bekjempelse-av-skadedyr/

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021